napájacia stanica lm

Prvý marcový týždeň sa na tratiach v okolí Liptovského Mikuláša navonok javil ako jeden zo všedných, ale nebolo to tak. Vlaky ťahané elektrickými rušňami jazdili relatívne bez meškania aj napriek tomu, že blízka trakčná napájacia stanica bola v tom čase vypnutá z prevádzky a v jej areáli sa pohybovalo viac ľudí než zvyčajne. Montéri z dodávateľskej firmy totiž v meniarni zapájali novú rozvodňu 22-kilovoltového napätia.

Už pri vstupe do areálu meniarne možno vidieť pozostatky výkopov, do ktorých boli ešte v októbri položené nové prívodné káble k transformátorom a napájacie linky z novej vysokonapäťovej rozvodne Stredoslovenskej energetiky, a.s.

„Trakčná meniareň pôvodne nemala 22 kV rozvodňu a naše 4 trakčné transformátory, 2 transformátory vlastnej spotreby a aj prívod na stanovište prevoznej meniarne boli napájané osobitnými vedeniami priamo z rozvodne Stredoslovenskej energetiky. Bolo to nevýhodné, pretože pri výlukových prácach a údržbe transformátorov sme sa museli spoliehať na zamestnancov energetiky, aby nám zaistili pracovisko, vypli odpojovače a skratovali požadované prívody. Lenže SSE nám po zrekonštruovaní vlastnej rozvodne ponúkla už len 2 prívodné linky a tento stav viedol k vybudovaniu novej 22 kV rozvodne v meniarni,“ vysvetľuje Ing. Roman Frič, koordinátor SMS EE ET Liptovský Mikuláš, a medzitým sa spoločne presúvame do priestorov novej 22 kV rozvodne, ktorá bude napájať celú technológiu. Stále však nejaví známky života, pretože montéri z dodávateľskej firmy ELZA, a.s., momentálne zapájajú káble smerujúce k trakčným transformátorom.

"Rozvodňa bola dovezená z Nemecka od firmy Schneider a skladá sa z 11 polí, ktoré sú vyčlenené pre prívodné káble, meranie vlastnej a trakčnej spotreby, trakčné transformátory, transformátory vlastnej spotreby a prevoznú meniareň. Všetky odpojovače sú umiestnené v izolovaných komorách s plynom fluoridu sírového. Rozvodňa je vybavená digitálnymi ochranami, s ktorými bude komunikovať nový riadiaci systém stanice RSS3," opisuje správca takmer bezúdržbové zariadenie a následne smerujeme do dozorne k manipulačnému terminálu. Ten umožňuje obsluhu všetkých technologických prvkov meniarne. Jadrom systému je totiž počítač, ktorý neustále sníma a archivuje stavy vypínačov, odpojovačov a ďalších aktívnych signálov o stave agregátov, meria elektrické veličiny a zaznamenáva všetky poruchy. Súčasťou nového systému je aj terminál diaľkového riadenia, ktorý slúži na ovládanie úsekových odpojovačov, prostredníctvom ktorých sa pripája usmernené napätie 3000 voltov k trakčnému vedeniu. Ako sme mali možnosť vidieť, obsluha dokáže prostredníctvom myšky a monitora ovládať celú technológiu napájacej stanice. Už len dodajme, že po napäťových skúškach je meniareň od 4. marca 2011 opäť v prevádzke.

Martin BALKOVSKÝ, foto: autor

Zdroj: Železničný semafor, mesačník zamestnancov Železníc Slovenskej republiky, ročník XXI, 3/2011, str. 6.
http://www.vlaky.net/upload/images/sk/Zsemafor/2011_03.pdf

{gallery}pisu-o-nas/napajacia-stanica-lm{/gallery}