Komplexné práce pri výstavbe, rekonštrukcii a úprave mestských električkových a trolejbusových tratí - elektrické káblové rozvody, osadenie trakčných podpier, stĺpov verejného osvetlenia, trakčné vedenie, výhybky, prekládka TV, vozovne a depá električiek a trolejbusov, meniarní, úprava TV pri úprave električkového koľajového zvršku a spodku, elektroinštalačné práce na infraštruktúre mestských tratí - cestné prechody cez električkové koľaje, prístrešky, automaty na predaj cestovných lístkov, osvetlenia a iluminácie prechodov pre chodcov.

  • práce realizované na existujúcich električkových trasách v Bratislave a Košiciach;
  • práce realizované pri výstavbe nových a rekonštrukcii existujúcich trolejbusových trás v Bratislave, Žiline, Prešove a v Košiciach.