Komplexné práce pri výstavbe, rekonštrukcii a opravách transformačných staníc, rozvodní, spínacích staníc v trakčných meniarniach (TM), elektrických predkurovacích zariadeniach (EPZ), filtračno - kompenzačných zariadeniach (FKZ) vrátane stavebných častí.

  • výmeny, modernizácie a rekonštrukcie 110 kV rozvodní: v trakčných meniarňach v železničných staniciach (Kraľovany, Ružomberok, Poprad, Spišská Nová Ves, Borša);
  • rekonštrukcie transformačných staníc 22 kV/0,42 kV v železničných staniciach (Kúty, Ústredná nákladná stanica Bratislava Petržalka, Bratislava Vinohrady, Pezinok (REMO), Tvrdošovce, Galanta, Sereď), v traťovom úseku Šurany – Zvolen, komplexné práce pri stavbe spínacích staníc (Veľký Horeš);
  • práce na elektrických predkurovacích zariadeniach (EPZ), zabezpečujúcich predkurovanie vlakových súprav a vozňov v železničných staniciach (Bratislava hlavná stanica - Odstavné, Leopoldov, Poprad);
  • práce na filtračno - kompenzačných zariadeniach (FKZ) v trakčných napájacích staniciach (TNS) Bratislava Vinohrady, TNS Zohor, TNS Jablonica, TNS Galanta, TNS Kozárovce TNS Hronská Dúbrava.