Projekčná činnosť a revízie elektrických zariadení sú vykonávané vlastným tímom technikov a špecialistov. Firma tiež spolupracuje s renomovanými projekčnými kanceláriami.

Podľa požiadaviek, zmluvy pre výstavbu niektorých diel sa riadia podľa všeobecných zmluvných podmienok FIDIC, ktoré predstavujú sústavu štandardných ustanovení, pravidiel a postupov používaných pri výstavbe stavebných diel. Tieto zmluvné podmienky sa používajú na medzinárodnom stavebnom trhu ako aj pri realizácií diel na Slovensku financovaných z prostriedkov Európskej únie alebo zo súkromných zdrojov.

ELZA, a.s. realizovala, alebo realizuje niektoré stavebné diela podľa pravidiel FIDIC:

  • Zmluvné podmienky na výstavbu – na stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (červená kniha 1999);
  • Zmluvné podmienky pre Technologické zariadenia a projektovanie - realizáciu (žltá kniha 1999).