Komplexné práce pri výstavbe, rekonštrukcii a úprave rozvodov vvn, vn a nn elektrického vedenia pozdĺž cestných a železničných komunikácií - vzdušné a podzemné káblové vedenia, prípojky, rozvody, verejné osvetlenie, preložky elektrických vedení a káblov.

  • práce na cestných komunikáciách (rýchlostná cesta R1 v úseku Nitra, západ - Selenec, Beladice - Tekovské Nemce, diaľnica D1 - privádzač Bytča, cesta C2/583 Teplička, estakáda v Žiline, cesta I/18 a križovatka Žilina - Ľavobrežná, cesta I/18 Košariská - Dubná skala, cesta I/74 Humenné, križovatka v Košiciach pri obchodnom centre Cassovia, cesta I/68 Prešov – odbočka Škultétyho ulica, ZVL);
  • práce na traťových úsekoch (Zohor - Malacky; Sekule - Kúty, Trnava - Piešťany, Brunovce - Piešťany, Kraľovany - Turany, Ružomberok - Ľubochňa, Čadca - Zwardoń, Šurany - Zvolen, Podunajské Biskupice - Komárno, Zvolen - Banská Bystrica, Prešov - Plaveč);
  • práce v priestoroch osobných železničných staníc (Bratislava hlavná stanica, Bratislava Petržalka, Svätý Jur, Trnava, Žilina, Čadca, Liptovský Mikuláš, Poprad, Margecany, Radvaň, Banská Bystrica a iné);
  • práce na rekonštrukcii 22 kV vedenia (Tepláreň Martin - Dubná skala);
  • práce na slaboprúdových káblových rozvodoch pre visutú lanovú dráhu Tatranská Lomnica - Skalnaté pleso.