Bratislava

ELZA Elektromontážny závod Bratislava a.s.

Račianska 162
831 05 Bratislava

tel.:
+ 421 2 448 718 01
+ 421 2 448 718 02
+ 421 2 448 718 03

fax: + 421 2 448 718 00

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ELZA, a.s. – budova v Bratislave

Žilina

ELZA Elektromontážny závod Bratislava a.s.

odštepný závod Žilina

Hviezdoslavova 6
010 01 Žilina

tel.:
+ 421 41 562 47 74
+ 421 41 562 47 76

fax: + 421 41 562 30 51

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ELZA, a.s. – budova v Žiline

Košice

ELZA Elektromontážny závod Bratislava a.s.

odštepný závod Košice

Rampova 4
040 01 Košice

tel.:
+ 421 55 632 09 27
+ 421 55 632 54 40
+ 421 55 632 54 39

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ELZA, a.s. – budova v Košice

Ochrana osobných údajov

IČO: 31 322 999

IČ DPH: SK 2020 44 79 46

Web: www.elza.sk

Obchodný register: www.orsr.sk

Odvetvie: špecializované stavebné práce

NACE: 43210

Predmet činnosti:

 • montáž, oprava, údržba elektrických zariadení vrátane bleskozvodov dodávateľským spôsobom v rozsahu do 35 kV, v OBJ. TR. A - bez nebezpečenstva výbuchu;
 • revízie elektrických zariadení a hromozvodov v OBJ. TR. A;
 • elektroinštalatérstvo;
 • inžinierska činnosť vo výstavbe;
 • sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov;
 • vykonávanie dopravných stavieb;
 • vykonávanie inžinierskych stavieb;
 • vykonávanie priemyselných stavieb;
 • vykonávanie bytových a občianskych stavieb;
 • projektovanie elektrických zariadení;
 • montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, objekty bez nebezpečenstva výbuchu zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov;
 • montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, objekty s nebezpečenstvom výbuchu zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov;
 • montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení.

Právna forma: akciová spoločnosť

Štatutárny orgán:

Predstavenstvo

Ing. Marián Borodáč – predseda predstavenstva, riaditeľ odštepného závodu v Žiline

Ing. Michal Kudzia – podpredseda predstavenstva, riaditeľ odštepného závodu v Bratislave

Ing. Martin Madura – člen predstavenstva, riaditeľ odštepného závodu v Košiciach

Prokúra:

Ing. Vladimír Kováč, Bratislava