Komplexné práce pri modernizácii železničných tratí - elektrifikácie železničných tratí, výstavba, rekonštrukcia a úprava trakčného vedenia, rekonštrukcie elektroinštalácie a TV v železničných tuneloch, TV pri úprave koľajiska, diaľkové ovládanie elektrických ohrevov výhybiek, diaľkové ovládanie úsekových odpojovačov, preložky elektrických káblových vedení.

  • práce v traťových úsekoch (Devínska Nová Ves - Zohor, Zohor - Malacky; Sekule - Kúty, Trnava - Piešťany, Brunovce - Piešťany, Kraľovany - Turany, Ružomberok - Ľubochňa, Čadca - Zwardoń, Šurany - Zvolen, Podunajské Biskupice - Komárno, Zvolen - Banská Bystrica, Prešov – Plaveč);
  • práce v nákladných a zriaďovacích železničných staniciach a v ich okolí (Bratislava hlavná stanica, Ústredná nákladná stanica Bratislava Petržalka (ÚNS), Žilina Teplička – zriaďovacia stanica, Žilina – kontajnerový terminál TIP (terminál intermodálnej prepravy), Maťovce);
  • práce na vybraných úsekoch hlavných tratí (Bratislava hlavná stanica - železničný tunel, Žilina - železničné mosty cez Váh); a na koľajových vlečkách (Žilina - KIA Motors Slovakia, Zemianske Kostoľany – ENO Nováky);
  • preložky trakčných vedení v križovaní s inými komunikáciami (cesta I/51 Trnava - severný obchvat, cesta I/18 v úseku Žilina - Ľavobrežná, Košariská - Dubná skala, diaľnica D1 v úseku Vrtižer - Hričovské Podhradie, D3 Hričovské Podhradie - Žilina (Strážov), diaľnica D1 v úseku Važec - Mengusovce, Mengusovce – Jánovce).