Most Apollo

(SME Bratislava, vydané 3. 1. 2008 o 0:00 Autor: Jana Parkrová, lin)

Súčasné technické riešenie osvetlenia Mosta Apollo by sa malo nahradiť osvetlením s dlhšou životnosťou. Stálo by to šesť miliónov.

Osvetlenie oblúkov Mosta Apollo funguje len čiastočne. Jeho časti prestali svietiť už po štyroch mesiacoch od veľkolepého otvorenia.

Most spravuje mesto a svetelnú inštaláciu zabezpečovala firma ELZA, v súčasnosti sa o fungovanie osvetlenia stará firma Siemens. Hovorca spoločnosti Tomáš Kráľ povedal, že v prípade oblúkov ide o slávnostné osvetlenie. Siemens ho nerobil a bolo by treba zmeniť celú technológiu.

„Technické riešenie oblúka je estetické, nie je dôležité pre osvetlenie vozovky. Na kompletné sprevádzkovanie treba vymeniť časť osvetlenia uchyteného na mostnom oblúku, čo v súčasných klimatických pod­mienkach nie je možné. Súčasné technické riešenie by bolo vhodnejšie nahradiť iným s dlh­šou životnosťou, napríklad použitím led diód,“ povedal Kráľ.

Osvetlenie mosta, ktoré bolo inštalované pri jeho otvorení, malo určitú životnosť, ktorá sa už skončila, povedala Mária Račková z magistrátu. „Nové osvetlenie, ktorého životnosť bude 150-tisíc hodín, by stálo šesť miliónov korún. Financie naň zatiaľ nemáme,“ dodala.

Most Apollo otvorili v septembri 2005, hoci pôvodný termín bol máj. Mal stáť 3,6 miliardy korún, nakoniec si vyžiadal náklady 4,3 miliardy. Stavbu financovali zo štátneho rozpočtu, z úveru Európskej investičnej banky a z mestských peňazí.

Okrem samotnej stavby boli časové zdržania aj na rekonštrukciách križovatiek, ktoré na ňu nadväzovali. Spojazdnenie Prievozskej – Košickej – Sväto­plukovej sa odkladalo dvakrát. Križovatka mala byť hotová v októbri 2004, potom v novembri, otvorili ju až v decembri. Oneskorenie sa zdôvodňovalo nesúladom reálneho uloženia inžinierskych sietí s mapami.

Aj rekonštrukcia Miletičovej a jej križovatiek meškala o mesiac. Zdôvodnením bola neočakávaná nutná rekonštrukcia potrubia. Meškalo i rozšírenie Prístavnej ulice, ktorú otvorili na jeseň.

Zdroj: http://bratislava.sme.sk/c/3659671/na-osvetlenie-mosta-apollo-mesto-nema.html