Bratislava – Hlavná stanica – rekonštrukcia trakčného vedenia

Rekonštrukcia trakčného vedenia Bratislava - Hlavná stanica

Bratislavské noviny, 9.1.2013, 19:17, krátené

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) oznamujú cestujúcej verejnosti, že v dôsledku komplexnej rekonštrukcie trakčného vedenia v železničnej stanici Bratislava - Hlavná stanica dôjde k obmedzeniu osobnej, ako aj nákladnej železničnej dopravy v meste.

Začiatok výlukových prác je naplánovaný na 10. januára 2013 (štvrtok ) od 23.20 h a práce budú trvať etapovite nasledujúcich 6 mesiacov.

Podstata rekonštrukcie: V súvislosti s dlhodobo pretrvávajúcimi problémami s trakčným vedením (TV) a často sa opakujúcimi prevádzkovými poruchami ŽSR sa rozhodli komplexne zrekonštruovať trakčné vedenie na hlavnej železničnej stanici v Bratislave. Za posledný rok zapríčinili poruchy TV v ŽST Bratislava hlavná stanica niekoľkominútové až hodinové meškanie vlakov s vplyvom nielen na vnútroštátnu dopravu, ale aj na medzinárodnú dopravu.

Príčinou porúch je zastaraný technický stav, keďže trakčné vedenie v ŽST Bratislava hlavná stanica bolo vybudované v roku 1967. V prípade vzniku závažnejších porúch by hrozilo nielen riziko komplexného ochromenia prevádzky na hlavnej stanici, ale mohlo by dôjsť aj k ohrozeniu zdravia a života osôb, ktoré by sa nachádzali na nástupišti, resp. vykonávajú dopravnú činnosť priamo v prevádzkovom priestore.

S rekonštrukciou trakčného vedenia na hlavnej stanici v Bratislave ŽSR rátali už oveľa skôr, zhruba pred 10 - 15 rokmi. Predpokladalo sa, že bude súčasťou výstavby 4. resp. 5. železničného koridoru. Štvrtý sa vôbec nezačal, piaty sa realizoval až od úseku Bratislava - Rača. Tiež sa v minulosti uvažovalo, že sa vybuduje úplne nová hlavná železničná stanica, ktorá mala byť situovaná v okolí Istropolisu. Plánovanú rekonštrukciu v predchádzajúcich rokoch výrazne ovplyvnil aj nedostatok finančných prostriedkov.

Začiatok prác na rekonštrukcii trakčného vedenia bol spojený s budovaním základov nových trakčných podpier. Medzitým bude vykonaná nutná úprava trakčného vedenia (demontáž systému, provizórna montáž nového systému a definitívna regulácia nového systému). Na nosné trakčné podpery sa namontujú brány a zvislé izolované konzoly (ZIK), potom sa začnú postupne podľa jednotlivých sekcií výmeny nosného lana a trolejového drôtu.

Pri rekonštrukcii budú použité najmodernejšie technológie a technické riešenia s využitím moderných materiálov a ich povrchových úprav, v zmysle príslušných predpisov a noriem a v súlade so schválenou typovou zostavou trakčného vedenia. Rekonštrukcia výrazne zvýši technickú úroveň trakčného vedenia, výrazne zníži riziko nepredvídaných technických porúch, čím bude mať vplyv na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy i komfort cestujúcej verejnosti.

Dodávateľom stavby je: - v etape výstavby základov, trakčných podpier a brán trakčného vedenia firma ELZA, a. s., Bratislava - v časti montáž a demontáž trakčného vedenia je firma ELTRA, s. r. o., Košice.

Náklady na celú realizáciu komplexnej rekonštrukcie sú 5.973.826,67 €. Financovanie je zabezpečené z vlastných zdrojov.

(TASR)

Zdroj:http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/doprava/rekonstrukcia-trakcneho-vedenia-bratislava-hlavna-stanica.html?page_id=309325

Podrobnejšie informácie o priebehu rekonštrukčných prác a fotogaléria približujúca jednu z etáp rekonštrukcie trolejového vedenia v dňoch 16.-17. 2. 2013 na bratislavskej hlavnej stanici je uvedená aj na webovej stránke railtrains.sk.

Zdroj: http://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=1003

Fotogaléria

{gallery}pisu-o-nas/bratislava-hlavna-stanica{/gallery}