Dlhé diely, trolejbus

Odskúšali novú trať na Dlhých dieloch

V piatok 1. septembra 2006 sa uskutočnili skúšobné jazdy na novej trolejbusovej trati na Dlhých dieloch. Skúšky na jednej strane preukázali kvalitu trolejového vedenia, no na strane druhej poukázali aj na množstvo nedostatkov počnúc zlým umiestnením striešky na automatické umiestnenie zberačov na trolej a končiac nevhodným umiestnením niektorých zastávok, ktoré pocítia najmä cestujúci kĺbovými vozidlami.

Zatiaľ čo polícia sa zjavne nezaoberá autami zaparkovanými v priestore zastávok, spoločnosť OLO nemá problém v priestore zastávky umiestniť kontajnery, takže cestujúci vystupujú priamo do nich. Svetelná signalizácia pri Riviére nedáva trolejbusu vychádzajúcemu z obratiska automaticky zelenú (nehovoriac o toľko kritizovanej (ne)preferencii električiek na Karloveskej radiále a chodcov prichádzajúcich zo zastávky električiek k trolejbusu). Po skúšobných jazdách pracovníci firmy ELZA premiestnili striešku navádzajúcu zberače do lepšej polohy, na vyriešenie však čakajú ostatné nedostatky. Trolejbusovú trať by mal slávnostne otvoriť primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský v pondelok 4. septembra o 7. hodine ráno. Pri tejto príležitosti sa zároveň bude môcť presvedčiť, či trolejbusy budú zvládať brať cestujúcich pri zhoršenom intervale linky 33/133 (z 5 na 5-10 minút), ktorý je spôsobený nízkym počtom zakúpených vozidiel a vynúteným predĺžením linky 33 pod Nový most v rannej špičke.

2. 9. 2006 -dP-

Dlhé diely, trolejbus

#6701 sa skúša trafiť zberačmi na trolejové vedenie. Škoda 25 Tr Irisbus. Testovanie novej trolejbusovej trate na Dlhé diely (1.9.2006) Autor: W.I.

Dlhé diely, trolejbus

#6705 testuje automatické zberače - vďaka zlému umiestneniu začiatku trolejového vedenia so strieškami boli prvé pokusy neúspešné. Škoda 25 Tr Irisbus. Testovanie novej trolejbusovej trate na Dlhé diely (1.9.2006) Autor: insider

Dlhé diely, trolejbus

Pohľad na začiatok trolejového vedenia a zberače z trolejbusu. Škoda 25 Tr Irisbus. Testovanie novej trolejbusovej trate na Dlhé diely (1.9.2006) Autor: insider

Zdroj: http://imhd.zoznam.sk/ba/doc/sk/3888/Odskusali-novu-trat-na-Dlhych-dieloch.html

Z Dlhých Dielov pohodlnejšie duobusmi

Bratislavské noviny, 31. 8. 2006

V pondelok 4. septembra začnú na Dlhých dieloch pravidelne premávať nízkopodlažné trolejbusy, ktoré budú v časti, kde nie je trolejbusové vedenie, môcť jazdiť ako autobusy.

Samospráva hlavného mesta a mestskej časti Karlova Ves tak plní sľub obyvateľom tohto dynamického sídliska zvýšiť kvalitu cestovania a prepravnú kapacitu MHD nahradením autobusovej dopravy, ktorá nie je pre svahovitý terén práve najvhodnejšia. Dopravný podnik tu nemohol použiť veľkokapacitné autobusy, navyše prostredie bolo znehodnocované exhalátmi z výfukových plynov a hlukom. Riešenie obsluhovať túto lokalitu duobusmi je v súlade s koncepciou prijatou v územnom pláne, ktorý so zavedením trolejbusovej dopravy uvažoval už pri samotnej výstavbe sídliska Dlhé diely.

Zatiaľ tu bude jazdiť 6 kusov trolejbusov Škoda 25Tr Irisbus s pomocným diesel-elektrickým pohonom. Dopravný podnik Bratislava ich zakúpil vlani na základe verejnej súťaže, ktorú vyhrala spoločnosť ŠKODA ELEKTRIC, s.r.o., Plzeň. Cena jedného trolejbusu je 17,5 mil. Sk. Náklady na výstavbu trolejbusovej trate na Dlhé diely v dĺžke takmer 3 kilometre, vrátane výstavby meniarne pre trolejbusy, predstavujú ďalších 54 miliónov korún. Celkom teda hlavné mesto investovalo do skvalitnenia verejnej dopravy v tejto časti Bratislavy takmer 160 miliónov korún.

Kĺbový trolejbus Škoda 25Tr Irisbus vznikol vstavaním elektrickej výzbroje Škoda do autobusovej karosérie Irisbus Citelis. Prvý trolejbus, na ktorom sa realizovala homologizácia, prišiel do Bratislavy už 27. februára tohto roku. Skúšobná prevádzka bez cestujúcich sa začala v uliciach Bratislavy 30. marca. Do skúšobnej prevádzky s cestujúcimi sa duobus zaradil 1. júna na rôznych trolejbusových linkách.

Do pravidelnej premávky s cestujúcimi sa zapojil pred mesiacom po schválení na prevádzku na trolejbusových dráhach a získaní technického preukazu dráhového vozidla. V auguste mohli obyvatelia hlavného mesta vyskúšať všetky nové vozidlá na trolejbusových linkách 201, 202 a 212, ale aj na autobusových linkách 37, 88 a 92. Jazdou na pomocný dieselový pohon sa otestovali vlastnosti vozidiel pri jazde mimo trolejovej stopy.

V dennej rannej špičke prepravia dve linky z Dlhých dielov okolo 1500 cestujúcich za hodinu.

Zdroj: http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/doprava/z-dlhych-dielov-pohodlnejsie-duobusmi.html?page_id=3993

Dodávateľ stavby trate je už známy

Bratislavské noviny, 25. 5. 2006

Dopravný podnik Bratislava už vybral dodávateľa na výstavbu trolejbusovej trate na sídlisko Dlhé diely v Karlovej Vsi. Práce má zabezpečiť bratislavská spoločnosť ELZA.

Náklady na výstavbu približne 2,7 kilometra dlhej trate by mali dosiahnuť 52 miliónov korún. Výstavba trate na Dlhé diely by sa mala začať v júni a trvať by mala približne tri mesiace. Spustenie trolejbusovej premávky do Karlovej Vsi si vyžiada ďalších 105 miliónov korún na nákup šiestich duobusov, ktoré budú v dopravnej špičke premávať z Dlhých dielov po Nový most. Duobusy budú v kopcoch jazdiť ako trolejbusy a na rovine na naftový pohon. S premávkou trolejbusov na sídlisku sa uvažovalo už pri jeho výstavbe, nová trať preto využije už existujúce trakčné stĺpy a kolektory na umiestnenie káblov pod zemou.

Zdroj: http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/doprava/dodavatel-stavby-trate-je-uz-znamy.html?page_id=3738