2014

Bratislava - Devínska Nová Ves - Volkswagen Slovakia - demontáž trakčného vedenia na koľaji č. 1 v areáli závodu.

Objednávateľ: Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava

Rozšírenie koľajiska - stavba C - nová koľaj č. 104 pred halou H9. Predĺženie koľají, preložka trakčného vedenia, osvetlenie vlečky, demontáž a montáž osvetlenia.

Práce pre: RAIL WAYS, s.r.o., Bernolákovo

2013

Bratislava – Devínska Nová Ves – Volkswagen Slovakia – nová hala karosárne. Silnoprúdové a slaboprúdové NN rozvody pre technologické zariadenia, realizácia osvetlenia vo výrobnej hale.

Investor - stavebník: Volkswagen Slovakia, a.s.

Bratislava - Hala TEXO PARTNER, a.s. Prievozská ul. 34. Realizácia prípojky nn v objekte haly.

Objednávateľ: TEXO PARTNER, a.s., Bratislava

2012

Bratislava - Ružinov - betonáreň 94 000 ton/ rok; Prevádzkovo - sociálne zariadenie EKO-BETON (vonkajšie osvetlenie).

Objednávateľ: EKO-BETÓN, s.r.o.

Bratislava - Devínska Nová Ves - Volkswagen Slovakia - riešenie areálového osvetlenia a príslušných napájacích rozvodov nn - demontáž, preloženie a opätovná montáž železničných a uličných osvetľovacích stožiarov, výmena výbojkových svietidiel za svietidlá LED na úseku v dĺžke cca 850 m (1. etapa). Generálna oprava jestvujúcej poškodenej logistickej cesty medzi H8 a L9 smerom na plánovanú Bránu 4 - búracie a zemné práce, kanalizácia a odvodnenie, rekonštrukčné práce na komunikáciách, spevnených plochách a oprava železničného prejazdu, dodávka a montáž osvetlenia v rámci stavebného objektu v dĺžke cca 217 m (2. etapa).

Objednávateľ: TSS Pittel + Brausewetter s.r.o., Bratislava

Investor - stavebník: Volkswagen Slovakia, a.s.

2011

Leopoldov – MEROCO, a.s. – silnoprúdové a slaboprúdové NN rozvody pre technologické zariadenia v lisovni semien repky olejnej na výrobu biopaliva.

Objednávateľ: MEROCO, a.s. Leopoldov

Bratislava-Devínska Nová Ves - elektroinštalácia stavebného objektu lakovne v závode Volkswagen Slovakia.

Práce pre: ELMAX Žilina, a.s.