2007

Žilina - Hotel Holiday Inn - kompletná elektroinštalácia

objednávateľ:

Žilina - rekonštrukcia verejného osvetlenia - I. etapa

objednávateľ:

Žilina -rekonštrukcia futbalového štadióna MŠK Žilina - kompletné elektrické rozvody, turniketový systém, veľkoplošná obrazovka, kamerový systém

objednávateľ:

Diaľnica D1 Važec - Mengusovce - tunel Lučivná - kompletná elektroinštalácia, dodávka, technológie + projekcia

objednávateľ:

Poprad - železničná stanica - elektrické predkurovacie zariadenie (EPZ)

objednávateľ:

Diaľnica D1 Jánovce - prekládka trasy Tatranskej elektrickej železnice (TEŽ), trolejové vedenie

objednávateľ:

Žilina - Remeselnícky dom - komplexná rekonštrukcia, elektroinštalácia

objednávateľ:

Diaľnica D1 - privádzač Bytča - osvetlenie

objednávateľ:

Ružomberok - železničná stanica - rekonštrukcia trakčnej meniarne ŽSR

objednávateľ:

Tepláreň Martin - Dubná Skala- rekonštrukcia 22 kV vedení

objednávateľ:

Poprad - rekonštrukcia 110 kV rozvodne v trakčnej meniarni (TM) ŽSR

objednávateľ:

Spišská Nová Ves - rekonštrukcia 110 kV rozvodne v trakčnej meniarni (TM) ŽSR

objednávateľ:

Vrútky - rekonštrukcia verejného osvetlenia na Ulici francúzskych partizánov

objednávateľ:

Trenčín - rekonštrukcia verejného osvetlenia

objednávateľ:

Bratislava - Letisko M. R. Štefánika

objednávateľ:

Bratislava - rekonštrukcia železničného tunela pri hlavnej stanici

objednávateľ:

Svätý Jur - železničná stanica - rekonštrukcia osvetlenia, 110 kV rozvodne

objednávateľ:

Trnava - Piešťany - práce na modernizácii železničnej trate na rýchlosť 160 km / hod. - úsek Trnava - Piešťany

objednávateľ:

Poprad - ŽSR, železničná stanica Poprad - Tatry - výstavba podchodov a nástupísk, elektrický ohrev výhybiek, úprava transformátorovne, úprava rozvodov NN, rozvody NN a VN na elektrickom predkurovacom zariadení (EPZ), elektrická inštalácia nástupísk 1,2,3, dialkové ovládanie odpojovačov (DOO)

objednávateľ: TCHAS a.s.

Košice - diaľničný privádzač Košice - Prešovská - Sečovská - 3. etapa - rekonštrukcia čerpacej stanice (elektrická inštalácia, cestná svetelná signalizácia, tvárnicová trasa - pre ŽSR preložka NN káblov, úprava trakčného vedenia, vonkajšie osvetlenie

objednávateľ: Doprastav, a.s.

Diaľnica D1 Mengusovce - Jánovce - preložka trakčného vedenia

objednávateľ:

Vyšné Nemecké - Colný a hraničný priechod Vyšné Nemecké - elektromontážne práce na prevádzkovej budove - elektrické inštalácie na vybavovacích boxoch, protiradiačných detektoroch, objekte podrobných kontrol; verejné osvetlenie, preložka NN rozvodov

objednávateľ: IKORES

Podunajské Biskupice - Komárno - napájanie zabezpečovacieho vedenia z trakčného vedenia železničnej trate

objednávateľ:

Prešov - Obchodné centrum Merkury Market - prekládka trakčného vedenia a verejného osvetlenia

objednávateľ: Merkury Market s.r.o.

Prešov - úprava trolejbusovej trate na sídlisku III

objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Ubľa - Colný a hraničný priechod Ubľa - elektroinštalačné práce - prípojka a preložka NN, hala podrobných kontrol - elektrická inštalácia, vonkajšie osvetlenie preložka NN, protiradiačné detektory, čítačky EČV, rampy, preložka optických káblov

objednávateľ: IKORES

Maťovce - systém na kontrolu železničných vozidiel THSCAN RE 6010

Kontrolné pracovisko, objekt obsluhy, úprava vody, protiradiačné detektory - elektrické inštalácie, práce na elektrickej inštalácii prípojky NN, preložka verejného osvetlenia, preložka trakčného vedenia - diaľkového ovládania úsekových odpájačov (TV- DOUO),

objednávateľ: IKORES

Košice - Hotel Slovan - elektromontážne rekonštrukčné práce, prípojka VN a NN

objednávateľ: MALPRA s.r.o.

2006

Žilina - KIA Motors Slovakia - napájacie rozvody NN,VN a osvetlenie areálu

objednávateľ:

Diaľnica D1 - Vrtižer - Hričovské Podhradie - preložka železničnej trate - trakčné vedenie

objednávateľ:

Diaľnica D3 Hričovské Podhradie - Žilina (Strážov)

objednávateľ:

Diaľnica D1 Važec - Mengusovce - úpravy trolejových vedení a 6 kV kábla ŽSR

objednávateľ:

Cesta C2/583 Teplička - NN rozvody a osvetlenie

objednávateľ:

Žilina - KIA Motors Slovakia - železničná vlečka - trolejové vedenie, osvetlenie a preložky káblových vedení

objednávateľ:

Žilina - centrum - osvetlenie balustrád, inštalácia nového vianočného osvetlenia

objednávateľ:

Prešov - ubytovňa pre profesionálnych vojakov - elektroinštalácia

objednávateľ: IKORES

Moldava nad Bodvou - inkubátorový dom - prípojka NN a VN

objednávateľ: Hutné stavby a.s., Košice

Košice - rekonštrukcia Jiskrových kasárni na sídlo Ústavného súdu - prípojka NN, elektroinštalácia

objednávateľ: KONEX s.r.o.

Prešov - Obchodné centrum Hypernova - preložka napájacích a spätných káblov a ich ochrana

objednávateľ: ZIPP, a.s.

Zvolen - Banská Bystrica - elektrifikácia trate Zvolen - Banská Bystrica - úprava rozvodu NN a osvetlenia, osvetľovacie veže, diaľkové ovládanie odpojovačov (DOO) v železničnej stanici Radvaň a Banská Bystrica, úprava križovatky NN v km 17,93, úprava napájania koľajovej dráhy úprava prípojky NN pre požiarne zabezpečovacie zariadenie (PZZ) v km 22,88, transformátorová stanica, káblová chráničková trasa, úprava vonkajšieho osvetlenia v železničnej stanici Banská Bystrica. Banská Bystrica - mesto - úprava káblových rozvodov VN,NN, úprava verejného osvetlenia na pravom a ľavom brehu Hrona, prípojka NN pre montážnu plošinu, preložka VN kábla SSE BB

objednávateľ: ELTRA s.r.o.

Humenné - rekonštrukcia cesty 1/74 Humenné - verejné osvetlenie, prekládka NN rozvodov

objednávateľ: IS a.s.

Margecany - železničná stanica - úprava NN a DP

objednávateľ: VSE Košice

Košice - sídlisko Luník IX - rekonštrukcia verejného osvetlenia

objednávateľ: Miestny úrad Košice - Lunik IX

Prešov - úprava trolejbusovej dráhy pred vjazdom do vozovne DPM Prešov, úprava trakčného vedenia

objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Bratislava -trolejbusová trať Dlhé Diely

objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s.

2005

Žilina - automobilka Kia Motors Slovakia

objednávateľ:

Trnava - automobilka PSA Peugeot Citroën Slovakia

objednávateľ:

Trnava - železničná stanica Trnava

objednávateľ:

Bratislava - Most Apollo - osvetlenie

objednávateľ:

2004

Prešov - rekonštrukcia trolejového vedenia a pouličného osvetlenia

objednávateľ:

Košice - rekonštrukcia električkovej trate, trolejového vedenia a pouličného osvetlenia

objednávateľ: Dopravný podnik mesta Košice

Prešov - Hlavná ulica - rekonštrukcia trolejového vedenia a verejného osvetlenia

objednávateľ:

Bratislava - Železničná stanica Petržalka

objednávateľ:

Bratislava - vozovňa Jurajov Dvor

objednávateľ:

Bratislava - Daňový úrad, Petržalka

objednávateľ:

Bratislava - Polyfunkčný dom, Račianske mýto

objednávateľ:

Bratislava - polyfunkčný dom Platan

objednávateľ:

Zohor - Malacky - rekonštrukcia trakčného vedenia

objednávateľ:

Senec - umelé osvetlenie futbalového štadióna

objednávateľ:

Bratislava - spaľovňa tuhého komunálneho odpadu Vlčie Hrdlo

objednávateľ:

Žilina - trolejbusové prepojenie Solinky - Vlčince

objednávateľ:

2003

Kraľovany - rekonštrukcia rozvodne 110 kV

objednávateľ: ŽSR

Žilina - Mestské divadlo – rekonštrukcia

objednávateľ: Mestský investorský útvar Žilina

Žilina - Ľavobrežná - cesta I/18A - rekonštrukcia križovatky

objednávateľ: Inžinierske stavby, a.s. Košice

Košice - Toryská ulica

objednávateľ: CASTA Slovakia, s.r.o., Nitra

Prešov - rekonštrukcia Levočskej ulice

- rekonštrukcia trolejového vedenia, napájacích káblov dopravného podniku, osvetlenia

objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Bratislava - rekonštrukcia električkovej trate na Mostovej ulici a Jesenského ulici

- rekonštrukcia trolejového vedenia, napájacích káblov, osvetlenia, iluminácie

objednávateľ: RAIL WAYS, s r.o. / Dopravný podnik Bratislava a.s.

2002

Košice - Železničná nemocnica s poliklinikou - elektroinštalácie

objednávateľ: ŽSR

Žilina - futbalový štadión MŠK Žilina - rekonštrukcia futbalového štadióna - kamerový systém, ozvučovací systém, núdzové osvetlenie, umelé osvetlenie, montáž stožiarov

objednávateľ: Mestský investorský útvar Žilina

Čadca - Zwardoń - elektrizácia trate - telekomunikačné a zabezpečovacie zariadenia - PS 01 - 206 RSE Žilina, rádiová sieť SOEE

objednávateľ: ŽSR / Adotel - Hex, s.r.o. Žilina

Čadca - železničná stanica - výmená stanica, 2. etapa, 2. časť - dobudovanie prenosových ciest

objednávateľ: ŽSR / Adotel - Hex, s.r.o. Žilina

Liptovský Mikuláš - rekonštrukcia železničnej stanice
objednávateľ: ŽSR Žilina

2001

Košice - rekonštrukcia križovatky pri obchodnom centre Cassovia

objednávateľ: Inžinierske stavby a.s. Košice

Čadca - rekonštrukcia železničnej stanice

objednávateľ: ŽSR Žilina

Žilina - Hájik - elektroinštalácie v bytových domoch (H3 + H4)

objednávateľ: Mestský investorský útvar Žilina

Žilina -Kostol sv. Štefana Kráľa v miestnej časti Dolné Rudiny - osvetlenie kostola

objednávateľ: Mestský investorský útvar Žilina

2000

Čadca - Zwardoń - elektrifikácia železničnej trate (Program PHARE 95)

objednávateľ: Váhostav, a.s. Žilina

Bratislava - rekonštrukcia trolejbusového vedenia na trase Palisády - Šulekova ulica

objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Bratislava - rekonštrukcia električkovej trate na Hybešovej ulici

objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Bratislava - nákupné centrum Polus City Center – elektroinštalácie

objednávateľ:

Bratislava - Polyfunkčný dom na Gresslingovej ulici - elektroinštalácie

objednávateľ:

Žilina - železničné mosty cez Váh - rekonštrukcia trakčného vedenia

objednávateľ: ŽSR Bratislava

Žilina - futbalový štadión MŠK Žilina - osvetlenie ihriska

objednávateľ: mesto Žilina

Prešov - rekonštrukcia meniarní pre trolejbusovú dopravu

objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Čadca - rekonštrukcia železničnej stanice

objednávateľ: ŽSR

Žilina - nákupné centrum Carrefour

objednávateľ: IPS Ostrava

Liptovský Mikuláš - rekonštrukcia železničnej stanice

objednávateľ: ŽSR

1999

Košice - Hypermarket Tesco - rekonštrukcia trolejového vedenia

objednávateľ: TESCO Stores, Bratislava

Bratislava - Stará tržnica - rekonštrukcia

objednávateľ: Magistrát mesta Bratislavy

Prešov - trolejbusové depo

objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Bratislava - trolejbusové vedenie na Vlárskej ulici

objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Bratislava - rekonštrukcia mestského osvetlenia

objednávateľ: Siemens, s.r.o., Bratislava

1998

Žilina - montáž káblovej televízie

objednávateľ: SKT Žilina

Bratislava - obnova bývalého barokového objektu na západnej terase v areáli Bratislavského hradu

objednávateľ: Váhostav, a.s. Žilina

Žilina - sídlisko Hájik - elektroinštalácie v bytoch

objednávateľ: Slovpanel, a.s. Žilina

Žilina - Ľavobrežná - cesta I/18A- elektrorozvody, technológia, osvetlenie, preložky trakčného vedenia

objednávateľ: Váhostav, a.s. Žilina

Žilina - Estakáda - NN, VN, trakčné vedenie

objednávateľ: Doprastav, a.s. Žilina

Žilina - Hájik - trolejbusová doprava - výstavba trolejbusovej trate

objednávateľ: mesto Žilina

Bratislava - Kamenné námestie - rekonštrukcia električkovej trate a rekonštrukcia námestia

objednávateľ: Dopravný podnik, a.s. Bratislava

Košice - trolejbusová trať v úseku Železničná stanica Košice - sídlisko KVP

objednávateľ: Dopravný podnik mesta Košice, a.s.

1997

Bratislava - UNS (Ústredná nákladná stanica) Petržalka - ochrana kanálu Istrochem;

- úprava trakčného vedenia, úprava koľajiska, spodok, zvršok preložka zabezpečovacích káblov ŽSR, ochrana

objednávateľ: ŽSR

Žilina - Trolejbusová doprava, 1. stavba, 2.etapa

objednávateľ: Mestský investorský útvar Žilina

Žilina - rekonštrukcia Marianskeho námestia - verejné osvetlenie a NN

objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

1996

Ružomberok - Ľubochňa - obnova koľaje - komplexná rekonštrukcia trakčného vedenia

objednávateľ: ŽSR

Brunovce - Piešťany - obnova koľaje - komplexná rekonštrukcia trakčného vedenia

objednávateľ: ŽSR

Bratislava - Plynárenské centrum - vnútorné rozvody a osvetlenie, elektro - požiarna signalizácia, datové rozvody, zálohový - neprerušiteľný zdroj energie (UPS), bleskozvod

objednávateľ: RENOS Bratislava a.s.

Bratislava - Poliklinika Petržalka - elektrické inštalácie, bleskozvod

objednávateľ: RENOS Bratislava a.s.

Košice - trolejbusová doprava - trakčné vedenie, napájacie káble, osvetlenie, svetelná signalizácia

objednávateľ: Dopravný podnik mesta Košice, a.s.

Kúty - výmenná stanica

- vzdušná a káblová prípojka 22kV, trafostanica technológia 22kV/ 2x1000kVA stavebné úpravy trafostanice, prijímacej budovy, kanalizačná, vodovodná a plynová prípojka úprava rozvodov NN

objednávateľ: ŽSR

Košice - trolejbusová doprava - rekonštrukcie na trolejbusovej trati

objednávateľ: Dopravný podnik mesta Košice, a.s.

1995

Prešov - Solivar - vozovňa trolejbusov

- stavebné objekty, kanalizácia, spevnenie plochy, trolejové vedenie, káblové vedenie, osvetlenie

objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Kraľovany - Turany - komplexná rekonštrukcia trakčného vedenia a osvetlenia

objednávateľ: ŽSR

Prešov - Plaveč - Elektrifikácia železničnej trate

- preložky vzdušných vedení NN,VN, úpravy vo výstavbe osvetlenia, rozvodov NN, rekonštrukcia trafostaníc, prípojky VN a stožiarová transformačná stanica, uzemňovacie sústavy, trolejové vedenie na prejazdoch s krížením s dráhovým vedením

objednávateľ: ELTRA, s.r.o. / ŽSR

Sekule - Kúty - obnova koľaje

- rekonštrukcia trolejového vedenia

objednávateľ: ŽSR

Pezinok - REMO

- stavebná časť transformačnej stanice, VN prípojka, náhradný prúdový zdroj, technologická časť transformačnej stanice, vzduchotechnika, meniareň

objednávateľ: Vojenský stavebný úrad KVUSS Bratislava

Bratislava - UNS (Ústredná nákladná stanica) - Petržalka - dostavba trate

- rekonštrukcia transformačnej stanice, náhradný prúdový zdroj rekonštrukcia osvetlenia, diaľkového ovládania pre elektrické ohrevy výhybiek, prípojky NN, rekonštrukcia trakčného vedenia

objednávateľ: Doprastav, a.s. / ŽSR Bratislava

1994

Bratislava - hlavná stanica - koľajová spojka

- rekonštrukcia osvetlenia, ohrevu výhybiek, trolejového vedenia, diaľkového ovládania, preložka UAB 6kV káblového vedenia

objednávateľ: Kodos, s.r.o. / ŽSR

Košariská - Dubná skala - rekonštrukcia cesty I/68

- rekonštrukcia trakčného vedenia, zosilňovacieho vedenia, rekonštrukcia 6kV vedenia, telekomunikačných káblov

objednávateľ: Doprastav, a.s.

Tatranská Lomnica - Skalnaté pleso - slaboprúdové káblové rozvody pre visutú lanovku na Skalnaté pleso

objednávateľ: ŽSR

1993

Šurany - Zvolen - elektrifikácia železničnej trate 2.etapa

- rekonštrukcia osvetlenia, diaľkových ovládačov odpojovačov, prekládka káblových vedení VN, NN a transformačných staníc VN, oceľové konštrukcie lávky pre peších

objednávateľ: ŽSR Bratislava

Bratislava - Informačné centrum Slovenskej sporiteľne

- inštalácia, vnútorné silnoprúdové rozvody, umelé osvetlenie, bleskozvod, núdzové napájanie, dátové rozvody

objednávateľ: RENOS Bratislava a.s.

Bratislava - SKT 1993/97

- vonkajšie a vnútorné káblové vedenie pre systémovú káblovú televíziu

objednávateľ: SKT Bratislava

1992

Košice - trolejbusová doprava - trolejové vedenie a rekonštrukcia osvetlenia

objednávateľ: Inžinierske stavby, a.s. Košice / Dopravný podnik mesta Košice, a.s.

Žilina - trolejbusová doprava, 1. stavba

- trolejové vedenie, osvetlenie, napájacie trakčné káblové vedenia

objednávateľ: Váhostav, a.s. Žilina

Bratislava - rekonštrukcia MHD na Vajnorskej ulici a v úseku Tunel - Most SNP

- rekonštrukcia trolejového vedenia, verejného osvetlenia, trakčných káblov, protikoróznej ochrany inžinierských sietí, koľajového spodku a zvršku

objednávateľ: Doprastav, a.s. / Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Šurany - Zvolen - elektrifikácia železničnej trate 1.etapa

- rekonštrukcia osvetlenia, diaľkových ovládačov odpojovačov, prekládka káblových vedení VN, NN a transformačných staníc VN

objednávateľ: ŽSR Bratislava