V Bratislave slávnostne otvorili novú trolejbusovú trať Pražská - Hroboňova

V Bratislave oficiálne spustili prevádzku novej trolejbusovej trate Pražská - Hroboňova. Z Trnavského mýta po Lovinského ulicu po nej zatiaľ bude jazdiť nová linka číslo 64. "Nová trať rozšíri počet ekologických liniek v našom meste. To je dobrá správa, napriek zlej situácii, v akej mesto je," povedal na brífingu primátor Milan Ftáčnik. Trať je dlhá 4 150 metrov a stála 2 361 364 eur.

Za tieto peniaze sa vystavalo trolejové vedenie vrátane trakčných stožiarov v úseku Hroboňova - Pražská a tiež nové vedenie vo vozovni Hroboňova, ktoré nezodpovedalo potrebným štandardom na prevádzku trolejbusov. Vedenia boli napojené na trať Búdkovej a Lovinského a tiež na Pražskej v odbočke na Kramáre.

Primátor pripomenul, že mesto a DPB chce pokračovať ďalšími projektmi, napríklad prípravou trolejbusovej trate k Vojenskej nemocnici. Tá už bola schválená v mestskom zastupiteľstve ako projektový zámer. "Ideálne by bolo, keby sa mohli nakupovať vozidlá a skvalitňovať doprava, zatiaľ sa ju snažíme rozširovať," dodal. Ftáčnik podotkol, že termíny aj rozpočet sa zo strany dodávateľa dodržali.

DPB sprevádzkovaním trate a ďalšími plánovanými úpravami ušetrí 45 000 neproduktívnych kilometrov ročne, ktoré vznikali dlhými výjazdmi trolejbusov z vozovne na linky a ich dojazdmi späť do vozovne. "Šetrí to DPB prevádzkové náklady, tie nie sú malé. Môžeme ich investovať do iných tratí či projektov," podotkol dnes riaditeľ DPB Ľubomír Belfi. Ten spolu s primátorom a Vladimírom Kováčom, generálnym riaditeľom spoločnosti ELZA, ktorá stavbu uskutočnila, odhalili aj pamätnú tabuľu.

Trolejbus číslo 64 začal jazdiť v 20-minútových intervaloch na trase v úseku Lovinského - Hroboňova - Pražská - Šancová - Trnavské mýto. Autobusová linka číslo 41 má preto oddnes skrátenú trasu. Vďaka novému spoju budú posilnené vyťažené autobusy číslo 84 a 184, ktoré prepravujú najmä študentov medzi internátom Horský park a Ekonomickou univerzitou.

Projekt Trolejbusová trať Pražská – Hroboňova bol spolufinancovaný z fondov Európskej únie - Operačného programu Bratislavský kraj, štátneho rozpočtu a rozpočtu prijímateľa pomoci – Hlavného mesta SR Bratislavy. Stavbu zrealizoval víťazný uchádzač spoločnosť ELZA, Elektromontážny závod Bratislava. Výstavba sa skončila 12. decembra minulého roka a následne bola uvedená do skúšobnej prevádzky.

Zdroj: Bratislava.sk

{gallery}pisu-o-nas/trolejbusova-trat-prazska-hrobonova{/gallery}

Novú trolejbusovú trať Pražská-Hroboňova dnes slávnostne otvorili

TASR, 27. marca 2012 17:11, aktualizované 27. marca 17:39

Z Trnavského mýta po Lovinského ulicu po nej zatiaľ bude jazdiť nová linka číslo 64.

Foto: TASR/Pavel Neubauer

Na snímke v popredí primátor mesta Bratislavy Milan Ftáčnik, vľavo riaditeľ Dopravného podniku Bratislavy Ľubomír Belfi a uprostred predseda samosprávneho kraja Pavol Frešo počas slávnostného spustenia trasy.

Bratislava 27. marca (TASR) - V Bratislave dnes oficiálne spustili prevádzku novej trolejbusovej trate Pražská - Hroboňova. Z Trnavského mýta po Lovinského ulicu po nej zatiaľ bude jazdiť nová linka číslo 64. "Nová trať rozšíri počet ekologických liniek v našom meste. To je dobrá správa, napriek zlej situácii, v akej mesto je," povedal na dnešnom brífingu primátor Milan Ftáčnik. Trať je dlhá 4150 metrov a stála 2.361.364 eur.

Za tieto peniaze sa vystavalo trolejové vedenie vrátane trakčných stožiarov v úseku Hroboňova - Pražská a tiež nové vedenie vo vozovni Hroboňova, ktoré nezodpovedalo potrebným štandardom na prevádzku trolejbusov. Vedenia boli napojené na trať Búdkovej a Lovinského a tiež na Pražskej v odbočke na Kramáre.

Primátor pripomenul, že mesto a DPB chce pokračovať ďalšími projektmi, napríklad prípravou trolejbusovej trate k Vojenskej nemocnici. Tá už bola schválená v mestskom zastupiteľstve ako projektový zámer. "Ideálne by bolo, keby sa mohli nakupovať vozidlá a skvalitňovať doprava, zatiaľ sa ju snažíme rozširovať," dodal. Ftáčnik podotkol, že termíny aj rozpočet sa zo strany dodávateľa dodržali.

DPB sprevádzkovaním trate a ďalšími plánovanými úpravami ušetrí 45.000 neproduktívnych kilometrov ročne, ktoré vznikali dlhými výjazdmi trolejbusov z vozovne na linky a ich dojazdmi späť do vozovne. "Šetrí to DPB prevádzkové náklady, tie nie sú malé. Môžeme ich investovať do iných tratí či projektov," podotkol dnes riaditeľ DPB Ľubomír Belfi. Ten spolu s primátorom a Vladimírom Kováčom, generálnym riaditeľom spoločnosti ELZA, ktorá stavbu uskutočnila, odhalili aj pamätnú tabuľu.

Trolejbus číslo 64 začal jazdiť v 20-minútových intervaloch na trase v úseku Lovinského - Hroboňova - Pražská - Šancová - Trnavské mýto. Autobusová linka číslo 41 má preto oddnes skrátenú trasu. Vďaka novému spoju budú posilnené vyťažené autobusy číslo 84 a 184, ktoré prepravujú najmä študentov medzi internátom Horský park a Ekonomickou univerzitou.

Projekt Trolejbusová trať Pražská – Hroboňova bol spolufinancovaný z fondov Európskej únie - Operačného programu Bratislavský kraj, štátneho rozpočtu a rozpočtu prijímateľa pomoci – Hlavného mesta SR Bratislavy. Stavbu zrealizoval víťazný uchádzač spoločnosť ELZA, Elektromontážny závod Bratislava. Výstavba sa skončila 12. decembra minulého roka a následne bola uvedená do skúšobnej prevádzky.

Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj:

Zdroj: TERAZ.Slovensko

Otvorenie trolejbusovej trate Pražská – Hroboňova

Od 27. marca 2012 začne premávať nová linka na novovybudovanej trolejbusovej trati. Predĺženie trate prispeje k rozvoju trolejbusovej dopravy v Bratislave a eliminuje až 45-tisíc neproduktívne najazdených kilometrov ročne. Slávnostné otvorenie trate sa uskutoční 27. marca 2012 o 15:00 vo vozovni Hroboňova za účasti primátora mesta Bratislava Milana Ftáčnika, generálneho riaditeľa DPB Ľubomíra Belfiho a generálneho riaditeľa spoločnosti ELZA Vladimíra Kováča.

Na obnovenej trati v oblasti Horského parku bude premávať nová trolejbusová linka č. 64, ktorá zabezpečí spojenie z Trnavského mýta na Lovinského cez Šancovú ulicu. Nový spoj s obratiskom na Jelačičovej ulici bude jazdiť v 20-minútových intervaloch.

Keďže trolejbus č. 64 zabezpečí obslužnosť v úseku Lovinského - Hroboňova - Pražská - Šancová - Trnavské mýto, od 27. marca bude mať autobusová linka č. 41 skrátenú trasu. Autobus bude premávať na úseku Vozovňa Hroboňova - Drotárska cesta – Búdkova. Jeho interval bude prispôsobený premávke trolejbusu č. 64, na ktorý bude od vozovne Hroboňova nadväzovať. Kapacitne najvyťaženejší úsek tak bude mať zabezpečenú lepšiu obslužnosť vďaka novej trolejbusovej linke.

Projekt Trolejbusová trať Pražská – Hroboňova bol spolufinancovaný z fondov Európskej únie - Operačného programu Bratislavský kraj, štátneho rozpočtu a rozpočtu prijímateľa pomoci – Hlavného mesta SR Bratislavy. Projekt vypracovala spoločnosť Deltes, s.r.o. a stavbu zrealizoval víťazný uchádzač spoločnosť ELZA Elektromontážny závod Bratislava, a.s. Celková dĺžka trate je 4 150 metrov. Výstavba sa skončila 12. 12 2011, následne bola uvedená do skúšobnej prevádzky. Zmluvná cena so zhotoviteľom diela bola 2 361 364.91 Eur.

Projekt zahŕňal okrem výstavby trolejového vedenia vrátane trakčných stožiarov v úseku Hroboňova - Pražská aj nové vedenie vo vozovni Hroboňova, ktoré nezodpovedalo potrebným štandardom na prevádzku trolejbusov. V rámci výstavby boli vedenia napojené aj na existujúcu trať na Búdkovej a Lovinského a tiež na Pražskej v odbočke na Kramáre.

Nová trolejbusová trať skvalitní dopravu prepojením trate Pražská – Kramáre s trolejbusovou traťou Mudroňova – Lovinského. Umožní tým vytvorenie linky prepájajúcej Pražskú ulicu s Mudroňovou. Vďaka novému spoju budú posilnené vyťažené autobusy č. 84 a 184, ktoré prepravujú najmä študentov medzi internátom Horský park a Ekonomickou univerzitou. Preferovanie trolejbusovej dopravy má aj ekologický rozmer, keďže trolejbusy sú k životnému prostrediu šetrnejšie ako autobusy.

Bratislavský dopravca sprevádzkovaním trate a ďalšími plánovanými úpravami ušetrí 45-tisíc neproduktívnych kilometrov ročne, ktoré vznikali dlhými výjazdmi trolejbusov z vozovne na linky a ich dojazdmi späť do vozovne.

Zdroj: Dopravný podnik Bratislava

Na Brniansku a Hroboňovu ulicu sa po 38. rokoch vráti pravidelná trolejbusová linka

BRATISLAVA – Od 27. marca 2012 sa na Pražskú a Brniansku ulicu vráti pravidelná trolejbusová linka, ktorá bude premávať po miestach z ktorých bola v 70. rokoch trolejbusová doprava vylúčená. Prvé trolejbusy začali premávať po Pražskej a Brnianskej ulici už v roku 1909 kedy začala premávka trolejbusov v meste Bratislava. Trolejbusová trať za začínala v oblasti dnešných Vinárskych závodov na Pražskej ulici a a pokračovala cez Pražskú a Brniansku ulicu na Patrónku a Červený most na konečnú zastávku Železná studnička. Trolejbusy premávali po tejto trati len do roku 1915 kedy bola táto linka zrušená.

Ďalšou trolejbusovou linkou, ktorá začala po tejto trase premávať bola linka “P”. Tá začala premávať 1. októbra 1941 po trase Hotel Centrál (Žabotova) . Penzíjny ústav – Lamačská (Pražská – Brnianska) – Patrónka. Celková dĺžka trate bola 2 940 metrov. Linka bola 1. apríla 1944 prečíslovaná na linku č. 12 a 20. decembra 1953 bola predĺžená k Vojenskej nemocnici.

1. júla 1962 došlo k predĺženiu linky číslo 11, ktorá po novom premávala po trase Slovenské národné divadlo – Žabotova – Vojenská nemocnica. Linka číslo 12 bola prechodne zrušená. linka číslo 11 bola 6. októbra 1971 rozdelená na dve samostatné linky – Slovenské národné divadlo – Račianske mýto a Žabotova ulica – Vojenská nemocnica. Neprajníci trolejbusovej dopravy dosiahli v roku 1973 zrušenie úseku Národné divadlo – Račianske mýto.

V roku 1971 došlo k predĺženiu trolejbusovej trate z Búdkovej ulice cez Hroboňovú, Prokopa Veľkého a Brnenskú späť cez Hroboňovú na Búdkovú ulicu. Na novom úseku začala premávať predĺžená linka číslo 13 (Koliba – Hodžovo námestie – Búdková – Prokopa Veľkého a späť).

V roku 1973 sa z dôvodu rekonštrukcie Lamačskej cesty skrátili linky číslo 11 a 12 po Patrónku a boli vedené protismerne. Ešte v tom istom roku boli predĺžené na hornú stranu Gotwaldového námestia (dnešné Námestie Slobody) a postavili pre ne novú obrátku zo Šancovej po Štefaničovú ulicu.

11. februára 1974 sa začala rekonštrukcia Pražskej a Brnianskej ulice čo si vyžiadalo zmenu trolejbusových liniek číslo 11, 12 a 13. Zrušila sa linka číslo 11 Gotwaldovo námestie – Limbová – Kramáre, linka číslo 12 začala premávať po skrátenej trase Gotwaldovo námestie – Vlárska ulica a linka číslo 13 sa skrátila po Búdkovú ulicu. Následne však bola predĺžená linka číslo 17 z Lovinského po Dubovú ulicu.

V auguste minulého roku sa začalo s obnovou časti trolejbusovej trate po Pražskej a Brnianskej ulici, ako aj po ulici Prokopa veľkého k Vozovni Hroboňova. Výstavba 4 150 metrovej trate bola ukončená 12. decembra a o 7 dní neskôr po nej začala skúšobná premávka trolejbusov na výjazdoch a dojazdoch liniek číslo 201 a 202.

Od 27. marca 2012 sa po skúšobnej prevádzke začne premávka novej linky na novovybudovanej trolejbusovej trati. Predĺženie trate prispeje k rozvoju trolejbusovej dopravy v Bratislave a eliminuje až 45-tisíc neproduktívne najazdených kilometrov ročne. Slávnostné otvorenie trate sa uskutoční 27. marca 2012 o 15:00 vo vozovni Hroboňova za účasti primátora mesta Bratislava Milana Ftáčnika, generálneho riaditeľa DPB Ľubomíra Belfiho a generálneho riaditeľa spoločnosti ELZA Vladimíra Kováča.

Na obnovenej trati v oblasti Horského parku bude premávať nová trolejbusová linka č. 64, ktorá bude premávať po trase Jelačičova – Trnavské mýto – Šancová – Račianske mýto – Predstaničné námestie – Pražská – Brnianska – Prokopa Veľkého – Hroboňova – Lovinského a späť v 20-minútovom intervale. Autobusová linka číslo 41 tak bude premávať po skrátenej trase Búdková – Drotárska cesta – Vozovňa Hroboňova a späť a naväzovať na trolejbusy linky číslo 64.

Zavedením novej trolejbusovej linky sa zároveň obnoví prevádzka obratiska Jelačičova. To malo svoje využitie už v roku 1971 kedy sa z dôvodu výstavby podchodu na Trnavskom mýte skrátila linka číslo 18, ktorú pôvodne premávala z dolných honov na Hlavnú stanicu.

V roku 1983 bola zavedená nová trolejbusová linka číslo 211 s trasou Jelačičova – Prievozská – Svätoplukova – Mierovo námestie – Kramáre – Valašská ulica. V roku 1984 vznikla trolejbusová linka číslo 218 s trasou Jelačičova – OD Prior. Počas rekonštrukcie Miletičovej ulice bola linka číslo 211 skrátená po Ružovú dolinu avšak v roku 1986 sa opäť predĺžila na Jelačičovu. Nie však nadlho. Lebo v roku 1991 sa opäť skrátila po Ružovú dolinu a na opačnom konci sa jej konečná presunula k Vojenskej nemocnici.

V tom istom roku začala na Jelačičovu premávať linka číslo 217 po trase Jelačičova – Miletičova – Mlynské nivy – Ul. 29. augusta – Kollárovo námestie – Hoďžovo námestie – Palisády – Búdková – Lovinského – Valašská a späť. V roku 1993 sa však jej trasa skrátila len po Ružovú dolinu.

V roku 1994 začala premávať nová trolejbusová linka číslo 209 z Valašskej ulice na Jelačičovu ulicu, ktorá však bola o rok neskôr predĺžená až do Ružovej doliny. odvtedy sa obratisko Jelačičova využívalo len sporadicky pri rôznych výlukách. Počas výstavby hotela Centrál bolo toto obratisko dočasne odpojené od okolitých trolejbusových tratí. V súčasnosti je už ale obnovené a už o pár dní na ňom budete môcť vzhliadnuť trolejbusy na novej linke číslo 64. Až do ukončenia výstavby hotela Centrál však na Jelačičovej ulici nebude zriadená zastávka, trolejbusy tak budú začínať, resp. končiť premávku s cestujúcimi na zastávke Trnavské mýto.

Autor: Jaroslav Filo

Zdroj: Dopravný podnik Bratislava a publikácie Trolejbusy v Bratislave a 100 rokov mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

Zdroj: veterany.eu

Trolejbus číslo 64 priviezol históriu do ulíc Bratislavy

BRATISLAVA 27. marca (WEBNOVINY) - V Bratislave začala premávať trolejbusová linka č. 64 po novovybudovanej trati Pražská – Hroboňova. Slávnostne ju dnes spustili do prevádzky primátor Milan Ftáčnik, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, generálny riaditeľ Dopravného podniku Bratislava Ľubomír Belfi a riaditeľ spoločnosti ELZA Elektromontážny závod Bratislava, a.s. Vladimír Kováč.

Linka č. 64, ktorá bude premávať po obnovenej trati v oblasti Horského parku, zabezpečí obslužnosť v úseku Lovinského - Hroboňova - Pražská - Šancová - Trnavské mýto.

Autobusová linka č. 41 má oddnes skrátenú trasu, premávať bude na úseku Vozovňa Hroboňova - Drotárska cesta – Búdkova. Jej interval bude prispôsobený premávke trolejbusu č. 64, na ktorý bude od vozovne Hroboňova nadväzovať.

Viacerí obyvatelia vyjadrili svoj nesúhlas s novou organizáciou dopravy, primátor však sľúbil, že budú hľadať riešenie, ktoré bude v prospech obyvateľov aj dopravnej obslužnosti územia. Mesto podľa neho plánuje tento rok začať s ďalším projektom – traťou Pražská-Vojenská nemocnica. “Určite to urobíme a takýmito postupnými krokmi sa budeme snažiť zlepšovať podmienky pre elektrickú trakciu, ktorú v meste máme,” uviedol Ftáčnik. “Aj tento malý kúsok znamená ďalší krok k tomu, aby ľudia vymenili autá za verejnú dopravu,” myslí si predseda BSK, podľa ktorého je trolejbus nielen ekologická forma dopravy, ale pre svoju nízku hlučnosť je aj kultúrnou dopravou.

Projekt Trolejbusová trať Pražská – Hroboňova bol spolufinancovaný z fondov Európskej únie - Operačného programu Bratislavský kraj, štátneho rozpočtu a rozpočtu prijímateľa pomoci – Hlavného mesta SR Bratislavy.

Projekt vypracovala spoločnosť Deltes, s.r.o. a stavbu zrealizoval víťazný uchádzač spoločnosť ELZA Elektromontážny závod Bratislava, a.s. Celková dĺžka trate je 4 150 metrov. Výstavbu ukončili 12. decembra, trať následne uviedli do skúšobnej prevádzky. Projekt Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova stál takmer 2 361 365 eur.

Zdroj: 24 hodín.sk - 27. marca 2012